čtvrtek 28. dubna 2011

jQuery Plug-in hoverIntent

Narazil jsem na zajímavý plug-in hoverIntent. K čemu je hoverIntent? HoverIntent funguje obdobně jako .hover v jQuery, ale než zavolá kýžený event onMouseOver, HoverIntent počká, dokud uživatel dostatečně nezpomalí pohyb kurzoru myši. Proč? Není od věci zabránit náhodnému spuštění animací nebo volání ajaxu.

MAKE Magazine

Technology Review RSS Feeds

Nejčtenější příspěvky