čtvrtek 22. března 2012

Je libo 3D model tišťáku?

MAKE | SketchUp Plugin Auto-generuje 3D modelů ze souborů PCB Eagle: EagleUp je dílem švýcarského konstruktéra Jerome Lamy. Běží uvnitř SketchUp a vyžaduje spolupráci nainstalovaného programu ImageMagick. Skript automaticky generuje 3D model plošného spoje z podkladů vyexportovaných z CADSOFT Eagle. Vynikající návod je prý článek HOW-TO: Build 3D models from Eagle files.


středa 14. března 2012

I přes havárii v elektrárně Fukushima má jádro zelenou

...respektive na mapce níže červenou.

Technology Review: (překlad by Google) "Jen málo zemí osekat v reakci na katastrofu, ale mnoho jiní staví nebo plánuje nové jaderné reaktory.


Mapa výše rozděluje národy světa do čtyř kategorií, označovaných podle barvy, podle obecných jaderných ambicí. Země, které provozují jaderné reaktory a neplánujete osekat jsou zobrazeny červeně, národy, které se vyjádřily k nehodě Fukushima s plánem osekat nebo postupnému odstranění jaderných jsou zelené, země s žádnými reaktory, ale které plánují přidat jaderné kapacity jsou růžové. A země se bez formálních plánů, ale které vyjádřily zájem o budování své první reaktory jsou žluté. Japonsko je vlastní barva, černá, se odráží míru nejistoty tam."

pondělí 12. března 2012

Tajná zbraň na JavaScript: console.log()

Při ladění zejména kratších prográmků v JavaScriptu si kdekdo (tím myslím všechny, kdo nezvládají debugovat pomocí breakpointů třeba ve Firebugu) vypomáhá vypisováním stavů a proměnných pomocí alert(). Ten je ale krátký na vypsání pole nebo objektu (bez konverze). Existuje na to ale krásně prosté zaklínadlo (asi ne úplně ve všech prohlížečích zafunguje, ale Google Chrome i Firefox je podporuje):

console.log( cokoliv );

Když bude cokoliv objekt, v konzole uvidíte rozepsaný celý obsah objektu. Lze takto vypisovat opravdu cokoli a logovat si vše, co je třeba. Další návrhy a možnosti jak na logování a výpis proměnných najdete v textu How can i print a javascript object? (Stack Overflow).

neděle 4. března 2012

Jak vložit správně flash (swf) do stránky (html)

Adobe Flash při exportu výtvoru vygeneruje i html kód, kterým se má překopírovat do html stránky pro kýženého zobrazení vytvořené animace, nejspíše benneru. Anžto je tento html kód silně nevalidní - vždycky byl a zřejmě vžycky bude - a ne vždy pak funguje správně v prohlížečích, hledala již dávno spousta lidí tu nejlepší cestu, jak vložit flash (swf) do html stránky správně. Už před lety jsem našel a několikrát ozkoušel níže uvedený kód. Výhoda tohoto zápisu je i jeho odolnost proti svévolným zásahům některých wysiwyg editorků.

<object width="170" height="300" id="abcdefgh_170x300px" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" data="/pictures/abcdefgh_170x300px.swf?clickthru=http%3A%2F%2Fwww.web-abcdefgh.cz%2F">
<param name="allowscriptaccess" value="sameDomain">
<param name="allowfullscreen" value="false">
<param name="movie" value="/pictures/abcdefgh_170x300px.swf?clickthru=http%3A%2F%2Fwww.abcdefgh.cz%2F">
<param name="quality" value="high">
<param name="bgcolor" value="#F3F0E0"></object>


Tento příklad současně ukazuje:

  1. jak zadat odkazy od rootu webu, bez http – jinak je některé wysiwyg editory zmrší!
  2. jak do odkazu přidat parametr clickthru (odkaz na proklik, běžná flashbannerová praxe) – musí být url encoded! (pokud je potřeba, jinak odmaž otazník a vše za ním; může to být i jiný parametr; k zakódování url lze použít různé online pomůcky, třeba URL Decoder/Encoder)
  3. že odkaz na swf je tu 2× !!!
  4. jak nastavit rozměr objectu
  5. jak nastavit barvu pozadí (když by někde vyčuhovalo)


MAKE Magazine

Technology Review RSS Feeds

Nejčtenější příspěvky