neděle 4. března 2012

Jak vložit správně flash (swf) do stránky (html)

Adobe Flash při exportu výtvoru vygeneruje i html kód, kterým se má překopírovat do html stránky pro kýženého zobrazení vytvořené animace, nejspíše benneru. Anžto je tento html kód silně nevalidní - vždycky byl a zřejmě vžycky bude - a ne vždy pak funguje správně v prohlížečích, hledala již dávno spousta lidí tu nejlepší cestu, jak vložit flash (swf) do html stránky správně. Už před lety jsem našel a několikrát ozkoušel níže uvedený kód. Výhoda tohoto zápisu je i jeho odolnost proti svévolným zásahům některých wysiwyg editorků.

<object width="170" height="300" id="abcdefgh_170x300px" align="middle" type="application/x-shockwave-flash" data="/pictures/abcdefgh_170x300px.swf?clickthru=http%3A%2F%2Fwww.web-abcdefgh.cz%2F">
<param name="allowscriptaccess" value="sameDomain">
<param name="allowfullscreen" value="false">
<param name="movie" value="/pictures/abcdefgh_170x300px.swf?clickthru=http%3A%2F%2Fwww.abcdefgh.cz%2F">
<param name="quality" value="high">
<param name="bgcolor" value="#F3F0E0"></object>


Tento příklad současně ukazuje:

  1. jak zadat odkazy od rootu webu, bez http – jinak je některé wysiwyg editory zmrší!
  2. jak do odkazu přidat parametr clickthru (odkaz na proklik, běžná flashbannerová praxe) – musí být url encoded! (pokud je potřeba, jinak odmaž otazník a vše za ním; může to být i jiný parametr; k zakódování url lze použít různé online pomůcky, třeba URL Decoder/Encoder)
  3. že odkaz na swf je tu 2× !!!
  4. jak nastavit rozměr objectu
  5. jak nastavit barvu pozadí (když by někde vyčuhovalo)


Žádné komentáře:

Okomentovat

MAKE Magazine

Technology Review RSS Feeds

Nejčtenější příspěvky