čtvrtek 14. února 2013

Increment numbers in a textarea using a RegExp

Když je potřeba javascriptem inkrementovat index (číslo v hranaté závorce) v libovolném textovém řetězci, napomůže návod na javascript - Increment numbers in a textarea using a RegExp - Stack Overflow.

Můj vlastní test na jsFiddle...

'via Blog this'...šlo o inkrementaci indexů v atributech "name" v pomocí jQuery množených polích input. Šlo vždy o několik políček pro jeden index multidimenzionálního pole. Použití prázdných závorek aaa[] pro multidimenzionální pole nelze protože aaa[][bbb], aaa[][ccc] a aaa[][ddd] vytvoří nežádoucí aaa[0][bbb], aaa[1][ccc] a aaa[3][ddd]. Proto to výše uvedené dopočítávání indexů.

Nicméně při obrácení logiky přístupu k poli by se místo aaa[0][bbb], aaa[0][ccc] a aaa[0][ddd] dalo se stejným výsledkem použít aaa[bbb][0], aaa[ccc][0] a aaa[ddd][0].

Potom nový řádek s indexy aaa[bbb][], aaa[ccc][] a aaa[ddd][] by udělal sám kýžená další políčka s požadovanými indexy. V tomto případě.

Žádné komentáře:

Okomentovat

MAKE Magazine

Technology Review RSS Feeds

Nejčtenější příspěvky